«Livet i gave og jorda til låns»

Vårt program bygger på sosial, økonomisk og klima- og miljømessig bærekraft.

Utenforskap

Vi har alle fått livet i gave. I kraft av å være til, er vi alle like mye verdt. Arbeidslivet er for alle, og alle skal ha muligheten til å delta etter evne.

Kultur og idrett

Kultur og idrett fremmer folkehelse. Vi må fortsette å legge til rette for de gode og varierte idretts- og kulturaktørene i kommunen.

Miljø og bærekraftig utvikling

Partiet Sentrum vil satse på investering og innovasjon for en bærekraftig utvikling. Den sosiale delen av en bærekraftig utvikling handler om å sikre at alle mennesker får et
godt og rettferdig grunnlag for et anstendig liv.

Frivillighet

Frivillighet er grunnpilaren i norsk kultur, og det viktigste i velferdsstaten. Frivilligheten gir noe til både den som nyter godt av frivilligheten og den frivillige.

Bygda

Partiet Sentrum lar seg begeistre av bygda. Vi vil viderutvikle samskapingsplattformen og innbyggerinvolvering.